Language:

EN

TH

สร้างบัญชีเพื่อเปิดร้านค้าของคุณได้

ระบบจะอนุญาติให้ส่งเอกสารได้ต่อเมื่อ ขึ้นสีเขียวทุกกล่อง

การกรอกเอกสารให้ครบมีผลต่อ RATING ทำให้ร้านค้ามีความน่าเชื่อมากขึ้น

ข้อมูลเจ้าของร้านค้า

กรอกครบรับ 20 Point

Upload file *

ติดต่อร้านค้า

กรอกครบรับ 15 Point

เอกสารหลักที่สำคัญ

กรอกครบรับ 25 Point


สำเนาบัตรประชาชนหรือ
หนังสือเดินทาง

สำเนาหน้าสมุด บัญชีเงินฝาก

สำเนาใบทะเบียนการค้า

รูปถ่ายหน้าร้าน หรือ
แคปเจอหน้าเพจคุณ

บัญชีธนาคาร

รับการแจ้งเตือน

กรอกครบรับ 9 Point

การจัดส่ง

ที่อยู่ร้านค้าและที่อยู่สินค้าคืนกลับ

กรอกครบรับ 6 Point

รายละเอียดร้านค้า


การคลิกปุ่ม "ลงทะเบียน" หมายความว่าคุณได้อ่านและยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไข, ข้อตกลงสำหรับผู้ขาย, นโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายเกี่ยวกับสินค้าที่มีเงื่อนไขในการจำหน่าย เรียบร้อยแล้ว